Най-младия кратер на Земята.


Най-младия кратер на Земята.

Екип от изследователи под ръководството на Luigi Folco от Университета в  Сиена, Италия, анализира открития през 2008 г.  кратер в  Египет и  установи, че  вероятно  е само на 5 хиляди години в резултат от падането  на  железен метеорит с диаметър 45 метра, което го  прави един  от най-младите кратери от този вид на Земята,  ScienceNews.

Най-младия кратер на Земята.

Въпреки че  кратера е открит през 1972 година , чак през 2008 г. посредством спътникови снимки е започнало проучването му. Ръба на кратера се издига над околността  на височина от  около 3 м.Непосредственно около  кратера,  земята е покрита с ивици светъл  материал най – вероятно получил се след  падането на метеорита. Именно тези  снимки  привлякоха  вниманието на изследователите.
Такива кратери са пръсъщи  за Луната и други обекти в пространството, които нямат атмосфера.

На Земята, те са изключително редки - ерозия и другите геоложки процеси са склонни бързо да унищожат следите. По време на експедицията, проведена през 2009 г. и началото на тази година, учени откриват повече от  5000 железни  метеорити  с  тегло над 1,7 тона. Учените смятат, че метеорита е  паднал  на Земята със скорост от 3,5 км / сек. Анализ на пробите от почвата  и пясъка, показва, че метеорита е  паднал преди 5 хиляди години.

До момента на Земята са  установени, само около 200 метеоритни  кратера. Те вероятно са всъщност много повече, но те са били изтрити от различни природни процеси и сега е трудно да се отличат от релефа. От  1950 г. насам  с развитието на въздушните  снимки броя на метеоритните  кратери започна да расте бързо. Образуването на кратера  е  резултат от механично въздействие на падащите метеорити, а на  мястото на  експлозията се освобождава  огромно  количество енергия.

Когато метеорит удари земната повърхност, тя  веднага се изпарява , а  самият метеорит разпръсква  десетки милиони тонове  земната повърхност. Фрагменти с  различни размери са изхвърлени на разстояние от няколко километра. Някои от емисиите имат  такава скорост, която може да ги изведе направо  в космоса.  Ако метеорита  не е достатъчно тежък  последиците  са  малки (диаметър 3-7 км) кратер, който има формата на  чаша-като кратера е  заобиколена от вал.

Кратери, чиито диаметър надвишава 10 км, са устроени по-сложно. Те са сравнително плитки и винаги са във вид на  стръмен хълм издигащ се  над дъното на кратера. Най-големият от кратерите намерите на Земята - Chicxulub (Мексико) - е с диаметър от 180 км. Въпреки това, има всички основания да вярваме, че ще бъдат открити и по-големи. Може би  метеорити оформят и заливи, както Хъдсън (диаметър 400 km) или Св. Лорънс (290 км), Ишимската структура (700 км) и  Прибалхашско-Илийската падина (700 км).

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения