Намръщеният човек не винаги е ядосан!


Намръщеният човек не винаги е ядосан!

Едно изследване сочи, че само виждането на намек за гневно лице за 1/25 от секундата е достатъчно да накара хората да изпитат неприязън към онова, което им се показва непосредствено след това.

Намръщеният човек не винаги е ядосан!

Психолозите наричат този ефект „инструктиране“ - когато човек подсъзнателно възприема определено чувство от едно изражение и предава това чувст­во към друга личност или предмет.

Ако се опитвате да подхвърлите една идея, или да се сприятелите със свой ко­лега, или поне да не го отчуждавате, най-добре е да намалите мръщене­то до минимум.

Мръщенето при всички положения е негативна физиономия. Не само гневът - мръщенето може също да подсказва раздразнение, отвраще­ние, антипатия, дори неудовлетворение:

Ако видите намръщен човек,

не си правете веднага заключение, че е ядосан - може костната структура на лицето му да го прави да изглежда по този начин. Аз например познавам няколко души, които имат обратна захапка и когато държат устните си стиснати, ъгълчетата на устата им се спускат надолу в изражение, което изглежда като гневно мръще­не.намръщено лице

Ако смятате, че и вие подавате също такъв социален сигнал, помоле­те някой приятел да ви снима, когато сте направили неутрална физионо­мия, така че да разберете дали се мръщите. Ако случаят е такъв, упраж­нявайте се пред огледалото в създаването на нова неутрална фзионо­мия, както бихте се упражнявали в създаването на социална усмивка.

Хубаво е да следим  колко често се променя лицето ни.

 Хората с постоянно намръщени лица, чиито изражения се дължат на лицевата им структура, изглеждат така, сякаш  оживяват мигновено, когато им се случи нещо приятно. А недоволниците, чиято физиономия се дължи на предразполо­жение, е малко вероятно да засияят в отговор на каквото и да било.

Как да се избавим  от това! Козметичната хирургия е индустрия за милиарди долари и нараства средно с 10% годишно. Много от тези приходи идват от хора с последици от изражението на вечно недоволство.

Ако сте започнали да получавате бръчки, направете така, че тези прелестни бръчици около очите да са от смях, вместо от онези вертикални остри линии между веждите, дължащи се на вечно намръ­щена физиономия.

Опитайте се също така да държите устните си леко разтворени, за да избегнете „сърдитата уста“.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения