Как да масажираме главата и врата си по време на разговор


Масаж на главата и врата като метод за снемане на стреса

Масажът е естествено средство за снемане на стреса и може да ви се случва да разтривате тила си просто за да отпуснете мускулите си в напрегната ситуация. Когато забележите този сигнал у някого, използвайте момента, за да научи­те повече за реакциите му в даде­ната ситуация.

 

Как да масажираме главата и врата си по време на разговор

Понякога хората разтриват гла­вата си с два опънати пръста; жес­тът казва: „Дълбоко съм замис­лен“.

Това движение може да показ­ва също, че човекът срещу вас е объркан от последните ви думи и че се нуждае от повече изясняване.Когато някой е стресиран или раздразнен.

Здравословен масаж на главата и врата

Раз­триването на врата е също симво­личен жест, който казва: „Ти си ми като трън във врата“.

Можете по­някога да го използвате, за да оп­ределите същността на един разговор.

Безболезнен масаж на главата и врата

Следете кога човекът започ­ва за първи път да разтърква врата си -масажи на главата темата, по която говори точно в този момент, е основният проблем, който го интересува.Опитайте се да го правите максимално ряд­ко.

Този жест може да се възприеме като много негативен и презрите­лен, а така също да сочи високо ниво на напрегнатост.

Опитайте се да не го правите по време на преговори, което би навело на мисълта, че чувствате натиска.Нека разгледаме и добре познатата ямичка между ключиците.

Тази чат от тялото ни показва как една жена например може да подчер­тае тази много привлекателна област от тялото.

Всички сигнали на торса са свързани със силата - независимо дали се отказвате от нещо или искате да получите повече.

Като място, къде­то се намират всичките ни вътрешни органи, торсът е област, която може да се чувства уязвима за атака, а сигналите ни отразяват, че сме наясно с тази уязвимост.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения