Безпорядъкът означава застой на енергията


Безпорядъкът означава застой на енергията

Безпорядъкът е състояние на ума. Той може да се прояви чрез нещо, кое­то не сме свършили, като пропуснати телефонни разговори или неуговорени срещи, или идеи и възгледи, които задръстват умовете ни и ни пречат да се заемем с нещата, които в действителност желаем да направим.

Безпорядъкът означава застой на енергията

Всичко, което не използваме или не обличаме, или пазим за в случай, когато ще ни потрябва някой ден, създава безпорядък. Получени в наследство предмети или подарени ни, които не харесваме, ала се чувстваме виновни да изхвърлим, също допринасят за безпорядъка.

Полезен ли е безпорядъка в къщата ни?

По една или друга причина, може би заради полученото възпитание или заради минал опит, или защото се съмняваме в собствените си способности, ще се придържаме към обстоятелства или идеи, които с нищо не доприна­сят за нашето развитие.

Можем да останем на дадена работа, която всъщност не харесваме, защото се смятаме за незаменими, или я вършим, за да покажем лоялността си, но най-често истинската причина е, че се страху­ваме да сменим посоката.

Възможно е да поддържаме интимна връзка само защото ни е страх от емоционално нараняване, или да не приемем дадена длъжност, която е встрани от познатата ни сфера, само защото се боим от  неизвестното.

Всички тези нагласи задръстват мисловния ни процес, но ако се справим с безпорядъка във всекидневния си живот, ще видим и ползи­те от разчисването на ненужното, а това ще ни помогне да премахнем без порядъка и от ума си, за да дадем път на собственото си развитие.

Безпорядъкът вън!

Вещите са много голям проблем в повечето домове. Безполезни кухненски пособия, празни кутии и кашончета, подаръци, които не харесваме или дори мразим, наследени предмети, които се чувстваме виновни да изхвърлим но и не използваме... списъкът е безкраен.

Не се нуждаем от тези вещи в живота си, ако желаем да го отворим и да придобием нов опит. Занесете ги на някой благотворителен базар или ги дайте на разпродажба, след което си купете нещо, което наистина харесвате.Мнозина от нас пазят дрехите си за официал­ни случаи, които е възможно вече да не ни ста­ват, но се надяваме нашите деца да ги използват някой ден.

Много по-разумно е да живеем в днеш­ния ден и да създадем пространство за нещо ново, което ще ни е приятно да облечем тъкмо в този момент. Много трудно е решението да изхвърлим кни­ги, защото повечето от нас ги възприемат като съкровищница на свещено познание. Ако обаче книгите си стоят и събират прах от години, без да бъдат отворени, те също внасят безпорядък и задръстват енергията, така че трябва да ги махнем. razhvarlqna kashta

Светът бързо се променя и много често информацията в дадено издание е остаряла, още преди да бъде отпечатана. Можем ли да твър­дим, че в продължение на десет години една ин­формация е все още актуална? Списанията и вестниците без съмнение създават безпорядък.Не ни е приятно да четем списание от минала седмица или вчерашен вестник. Ако някоя инфор­мация в списанието ни заинтригува, можем да си я поставим в папка, за да се върнем отново към нея, а не да пазим цялото списание.

Безпорядъкът означава застой на енергията и списъкът е наистина безкраен - покарали луковици, които сме забравили да пресадим, мъртви насекоми или нападали листа на перваза на прозореца, следи от засъхнала пяна в банята, празна оцетница, скърцаща врата.

Всички тези неща изискват една минута внимание, но натрупващият се сумарен ефект може да ни отнеме години, за да променим живота си, като го направим по-спокоен и по-ка­чествен.Не очаквайте да се избавите от безпорядъка в цялата къща наведнъж. Започнете с малки стъпки, например със скрина, и прегледайте цялото му съдържание, като изхвърлите всички вещи, които не харесвате.

След това преминете нататък.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения