Здрав мозък, здраво тяло !!!


Здрав мозък, здраво тяло !!!

Погледнато отстрани, в течение на дългия човешки живот в мозъка настъпват малко промени. С напредването на възрастта той става по-малко компактен. Ако се добавят и нарушения в оросяването, някои области се свиват съвсем.

Здрав мозък, здраво тяло !!!

Но като цяло сивото вещество при здрав възрастен човек изглежда непро­менено в продължение на години.

Здравият мозък на зрелия човек не променя структурата си.

Обратно на това, микроструктурата на мозъчните клетки в нервните връзки е подложена на постоянни промени.

Непрекъс­нато - дори и при възрастни и хора в напреднала възраст - се създават нови нервни връзки, а старите неизползвани се деактивират.

Можем да си представим мозъка като огромна мрежа или като карта на обществения транспорт на голям град, при която определени маршрути се използват често, а други пое­мат натоварен трафик само от време на време или през опре­делена част от деня.мозък на жена

Аналогията с големия град дори би била по-сполучлива, ако улиците можеха да се разширяват и стесняват според движението по тях.

Жените имат по-малко мозък от мъжете.

Що се отнася до теглото, това е вярно: мозъкът при мъжете е средно с 15 процента по-голям и по-тежък в сравнение с този при жените.

Но масата не се отразява върху способността за разсъждение, количеството не означава качество. Мозъкът на мъжа се свива значително по-бързо с течение: на годините.

женски и мъжки мозъкВ черепа на жената нервите са сместени доста по-плътно и връз­ката между двете половини на мозъка при тях също е по-силно изразена.

Във всеки случай разликите между мозъка на мъжа и жената са по-малки от тези на представителите на един и същи пол.

Засега остава неизяснен въпросът дали анатомичните раз­лики между мъжкия и женския мозък са вродени, или възник­ват в резултат на възпитанието и социалната среда.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения