Навеждане напред, знак за сближаване


Езика на тялото, навеждане напред

Когато проявявате интерес към някого или той проявява интерес към вас, ще забележите, че единият от вас се навежда напред. Тази поза е израз не само за симпатия, тя също така внушава откровеност и увереност.

 

Навеждане напред, знак за сближаване

Като противоположност на сдържания мениджър, който използва облягането назад, за да покаже своята арогантност и превъзходство, мениджърът, който иска екипът му да се чувства подкрепян и ценен, се навежда напред по-често.

Тази поза казва: „Това ме интересува,  разкажи ми по-подробно“.

Кога някой непрекъснато сменя позата си.

Ако някой се на­вежда напред за малко, след което внезапно се обляга назад, това е знак, че този човек не одобрява онова, което току що е било каза­но. И обратно - ако се изка­жете положително за нещо, което е изключително важно за него, много вероятно е той да се наведе напред в несъзнателен опит да полу­чи повече информация по въпроса.navezdane napred

Не използвайте тази стойка, когато продавате. Макар този жест да ви е помагал в изграждането на добри отношения в предишни ситуации, внимавайте, ко­гато тепърва установявате отношения. Никога не навлизайте в личното пространство, ако не сте поканени.

Като свързващ жест, навеждането напред е прекалено фамилиарно за ситуация, в която нещо се продава, защото клиентът ще го възприе­ме като агресивен жест, или по-лошо - като атака.

Освен това навежда­нето напред може да намали влиянието ви върху клиента, тъй като той може да си помисли, че отчаяно се стремите да продадете.

Някои хора приемат навеждането напред като естествен жест, из­ползван избирателно в трудни ситуации.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения