КЛЮЧ КЪМ ДИАГРАМАТА


КЛЮЧ КЪМ ДИАГРАМАТА

Огледалото тук символично допълва липсващата част от дома и енергията й. Металната рамка на огледалото представя елемен­та на тази област.

КЛЮЧ КЪМ ДИАГРАМАТА
 • Леглото е преместено, за да гледа на югозапад - най-добрата посока за Стивън, а също и за да се избегне геопатогенната зона.
 • Бюрото на Стивън сега гледа на северозапад, втората най-добра позиция за него. Това същевременно му дава възможност да вижда вратата и го предпазва от бързотечащата енергия чи, ко­ято влиза от дългия коридор. Шкафът за книги, върху който е поставено растение, увеличава защитата му от нахлуващата от коридора чи.
 • Полукръглите масички с цветя от коприна забавят потока на чи. Коридорът е твърде тъмен за живи цветя.
 • Бюрото на Уилиям сега гледа на северозапад, най-добрата за не­го посока.източна подредба на стаитеРастението зад стола му не позволява на енергията да застоява в ъгъла. Растението на бюрото му отблъсква стре­мителния поток на чи през вратата и скрива ръба, който символично го пронизва при влизането му в стаята.
 • Устата на чи се пада на мястото на печката. Това е точката на навлизане на енергийния поток и символично източникът на бо­гатството. Разположена е на юг - втората най-добра позиция за Джулия.
 • В тази стая леглото е в най-добрата за Джулия посока, север. Огледалото не бива да отразява леглото, така че разумно е то да е малко по размер.
 • Две квадратни масички са разположени от двете страни на леглото с цел да го заградят.
 • Снимка на двойката е поставена на това място, за да символизира единството им, в символичната зона на връзките в стаята.
 • Според компаса зоната на връзките, която е с елемента Земя, по­пада в банята и тоалетната на жилището. Необходимо е да се поставят камъни на прозорчетата на двете помещения.
 • На прозореца на кабинета на Уилиям е поставено растение, за да подкрепя неговия елемент Огън.                      Предишна...

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

 • Приятели
 • Полезни сайтове
 • Приятели
 • Friends
 • Friends
 • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения