ИЗСЛЕДВАЙТЕ ВАШИЯ ДОМ


ИЗСЛЕДВАЙТЕ ВАШИЯ ДОМ

Следният случай, който ще приведа, ще ви ориентира във вида анализ, за­дължителен при изследването на дома.

ИЗСЛЕДВАЙТЕ ВАШИЯ ДОМ

Уилиям, Джулия и техният син Стивън се преместиха в нов апартамент преди година. Джулия се чувстваше прекрасно в него, но същото не можеше да се каже за Уилиям и Стивън.

Успехът на момчето в училище

тръгна надо­лу и то не можеше да се съсредоточи върху уроците си. Уилям извършваше и известна работа на свободна практика вкъщи, за да припечели повече пари, но постепенно клиентите му намаляха.

Напрежението нарастваше и в семей­ните отношения се появиха търкания. Затова се обърнаха към консултант по фън шуй. След като определи според рождените им дати животното на знака на всеки един, той установи кореспондиращия елемент и съвмести­мостта на животните.

Уилиям се оказа Огнен Петел (-), Джулия - Метален Плъх (+), а Стивън - Водно Прасе (-).Това обясняваше защо Уилиям и Джулия се разбират добре със Стивън, а помежду им нещата вървят трудно. Ако разгледаме връзките меж­ду петте елемента, Огънят (Уилиям) е отслабвай от Метала (Джулия), кой­то на свой ред е отслабвай от Водата (Стивън).

Тъй като е Метален Плъх с ян характеристики (+), Джулия има силен характер и обича да се налага, та­ка че всичко да върви според нейните желания. Като Огнен Петел, Уилиям не е достатъчно гъвкав и не се съобразява с чувствата на другите, така че не винаги съчувства на Стивън.подредете правилно дома си

За щастие обаче като Водно Прасе, Стивън по презумпция приема, че нещата са сложни, и е склонен да си ги изяснява при не­обходимост.

След това консултантът намери магическите числа,

определи на коя посо­ка съответстват, както и кои са най-благоприятните и най-неблагоприятните посоки за всеки член на семейството. С помощта на компаса установи посоката на дома.

Магическото число на Уилиям е 7 и той принадлежи към западната група. Числото на Джулия е 4 и тя е към източната група. Стивън има 8 и е към за­падната група. Домът им гледа на югоизток, което е благоприятно за хора от източната група.

Това обяснява защо Джулия се чувства добре в жилище­то. Най-добрата посока за Уилиям е северозапад, която обаче липсва в апар­тамента им. Неговият кабинет е разположен между южната и югозападната зона. Югозапад е втората благоприятна позиция за него, докато югът е едва на шесто място.

Стаята на Стивън има геопатогенна зона в мястото на горната част на леглото. Най-благоприятната посока за него е югозапад, а следващата е северозапад.

Най-благоприятната позиция за Джулия е север, а втората е юг. След това консултантът разгледа формата на жилището, стаята на Стивън, мястото на бюрото на Уилиям и брачното легло. Той направи следните препоръки:

Следва...

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения