Вредно ли е за пейсмейкъра изследване с ядреномагнитен томограф?


Вредно ли е за пейсмейкъра изследване с ядреномагнитен томограф?

Хора с пейсмеикър не могат да бъдат изследвани с ядреномагнитен  томограф. Признавам, че това е чисто технически въпрос.

Вредно ли е за пейсмейкъра изследване с ядреномагнитен томограф?

Но много паци­енти и лекари смятат, че изследване с ядрено-магнитен резо­нанс по принцип се изключва при пациенти с пейсмейкър по­ради взаимодействие на електрическото поле.

Как влияе магнитният резонанс на пейсмейкъра?

Опасяват се от загряване или промяна в ритъма на пейсмейкъра вследствие на силното магнитно поле и радиовълните в ядрено-магнитния резонанс, както и от повреда на електрониката на пейсмейкъ­ра, която би увредила и сърдечния мускул.изследване с ядреномаг

Съвети на лекарите за начина на функциониране на пейсмейкъра

През 90-те години се появяват единични съобщения за ус­пешни ядреномагнитни изследвания при пациенти с пейсмейкър със сравнително слабо магнитно поле на томографа.

За да изучат проблема из основи, рентгенолозите избират 44 паци­енти с пейсмейкъри, които имат спешна нужда от ядреномагнитно изследване и използват томограф със слабо магнит­но поле от 0,5 тесла.томографско изследване

Функциите на сърцето и белите дробове били контролирани непрекъснато.

По време на изследването нито един от 44-мата пациенти нямал нарушения в сърдечния ритъм или учестяване на пулса.

Пациентите се чувствали добре и не се оплаквали от усещане за тежест или топлина в сърдечната област по време на изс­ледването.

Програмите и настройките на пейсмейкърите не били променени при никой от пациентите по време на изслед­ването, така че то може да се провежда при повечето пациенти с пейсмейкър със съответен уред.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения