Кой е роден с непорочно зачатие?


Кой е роден с непорочно зачатие?

Дева Мария.

Това би изненадало мнозина некатолици. Непорочното зачатие се отнася за раждането на Дева Мария, а не за девственото раждане на Исус.

Кой е роден с непорочно зачатие?

То често се бърка с доктрината за девственото раждане, според която Мария забременяла с Исус чрез Светия дух.

Непорочното зачатие и светия дух

Според доктрината за непорочното зачатие Мария е освободена от всякакви подозрения за греховност още от момента, в който е зачената.За съжаление в Библията няма никакви данни за това събитие.дева Мария

То става официална католическа догма едва през 1854г. Мнозина теолози смятат обаче, че тази доктрина е ненужна, защото Исус така или иначе е изкупил греховете на всички.

Истината за Дева Мария и Исус Христос

Девственото раждане е ключова доктрина на Църквата, но това не означава, че не е подложена на съмнение. То е споменато експлицитно в Евангелията на Лука и Матей, но не и в по-раншното на Марко, нито в посланията на Свети Павел.

В посланието си до римляните Свети Павел  ясно заявява, че Исус е ,,излязъл от семето на Давид по кръвна линия”. иконата на дева МарияЗнаем също, че ранните християни, наречени назаретяни, също не са вярвали в девственото раждане.

Свръхестествените елементи в житието на Исус стават все по-подчертани, когато новата религия възприема езически идеи в стремежа си да получи по-широка подкрепа.

Девственото раждане не е характерно за юдейската традиция. Обаче Персей и Дионисий в гръцката митолофия, Хор в Египет и Метра в Персия, чийто култ се е конкурирал с християнството по популярност, всички са ,,родени от девственици”.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения