Интересен метод за разкриване на лъжите на мъжете и жените за изневерите


Интересен метод за разкриване на лъжите на мъжете и жените за изневерите

Жените правят по-малко секс и по-малко изневеряват от мъжете. Мъжете по-рано започват да трупат сексуален опит. Непрекъснато слушаме тези твърдения и на хората им харесва да вярват в тях.

Интересен метод за разкриване на лъжите на мъжете и жените за изневерите

В крайна сметка те смятат, че в ежедневието виждат потвърждения за това: жените обикновено са по-сдържани, мъжете се хвалят с насъбрания опит. Та нали за сексуално активния мъж (доколкото той не е хомосексуален) дори за една изневята от негова страна е нужна и съответната жена.

Какво е изневярата и кой по-често го прави - мъжа или жената

Въпреки това в анкети непрекъснато четем, че мъжете имат два до три пъти повече сексуални партнъори от жените.Дали това е мъжко перчене или женска дискретност? Тери Фишер и Мишел Александър се опитаха да открият причината за това очевидно противоречие. За целта те по много удачен и находчив нaчин провели своето изследване. Двамата анкетирали 201 несемейни студенти-колежани (96 мъже и 105 жени) относно техните сексуални навици: като за пръв път са правели секс, с колко пратнъори общо до момента са имали интимна вързка, какви очаквания имат и какви смятат, че трябва да удовлетворят.

Анкетата била проведена в три групи в съответно различни ситуации. Единия път студентите смятали, че са включени към детектор на лъжата. За целта им прикрепили електроди на врата и ръцете, но били оствени сами в помещението, в което попълвали анкетния лист.женски изневери

Детекторът на лъжата в действителност се намирал пред тях, но не работел.

Те естествено не го знаели. При втората група студентите били оставени сами в помещението и получили уверение, че дадената от тях информация щяла да бъде абсолютно анонимна. На третата група пък било казано, че изследователите биха могли да наблюдават как студентите си попълват анкетите.

При обработването на резултатите станало видно, че жените, които смятали, че ги наблюдават, значително били занижили и омаловажили своя сексуален опит. Така например те посочили, че били имали средно по 2.6 сексуални партнъори. Жените мъже, които смятали, че са прикрепени към детектора на лъжата отговорили, че са правили секс средно с 4.4 мъже.

Онези, на които била гарантирана анонимността на отговорите на интимните въпроси, все пак посочили 3.4сексуални партнъори.При мъжете разликата в посочените данни далеч не била толкова силно изразена. Присъствието на мнимия детектор на лъжата довело до отговор ,,средно 4.0 сексуални партнъори”. Когато се чувствали наблюдавани, мъжете все така твърдели, че средно са правили секс с 3.7 жени.По този начин една от най-големите загадки на човечеството изглежда най-после е решена. Тъй като в края на краищата и мъжете, и жените посочили средно четири сексуални партнъори, когато и двата пола вярвали, че трябва да отговорят откровенно. За разлика от предположенията, в сексуалното поведение на двата пола се наблюдават по големи сходства от приетите досега.защо са изневеритеТери Фишер обяснява учудващите резултати с това, че жените по-скоро са изложени на ,,натиска от страна на обществото да отговарят на своята обществено приета роля”.

А това означава: грижата за поддържането на една връзка е най-важното и жената в никакъв случай не би трябвало да изглежда лекомислена или хората да смятат, че има безразборни полови контакти. Поради това разликата в отговорите на жените в трите различни ситуации е толкова голяма, а честността по отношение на тези деликатни въпроси в случай на съмнение не е толкова важна.Може би въз основа на такива наблюдения истотията на секса и безбройните размишления относно разликите между мъжа и жената би трябвало да бъдат пренаписани. Тъй като големите анкети относно сексуалното поведение на мъжа и жената почиват почти без изключение на интервюта, при които  запитваните са разговаряли  лице в лице с интервюиращия.

Ако при този вид анкетиране жените са смятали, че трябва да отговорят на обществените очаквания и са давали грешни отговори, то би трябвало в бъдеще подобни интервюта да бъдат заменени с анонимни анкети.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела
  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения