Използване на символична багуа


Използване на символична багуа

Всички ние понякога изпитваме желанието някои неща в живота ни да вървят по-добре. Ако се съсредоточим върху тези проблемни аспекти, чес­то можем да стимулираме енергията, за да направи нещата по-добри за нас.

Използване на символична багуа

Също както налагаме шаблона на багуа върху плана на нашия дом, из­ползването на символична багуа ни дава средство да обърнем внимание вър­ху осем съществени аспекта от живота.

Осемте житейски части на багуа са: кариера, връзки, семейство, богатство, хора, които ни помагат, деца, познание и известност, и всяка област има свои собствени лостове за уве­личаване на благополучието в нея.

Като използваме някои от методите, описани на тези страници, ще съумеем да внесем малко от магията на фън шуй в живота си.

Техниките за повишаване на енергията, практикувани във фън шуй, са свързани с концентрацията на ума. Така например можем да си създадем убеждението, че е възможно да стабилизираме нещо в живота си, като из­ползваме тежки предмети, като камъни, или символични, като картини на планини.

Можем да излезем от застой на ситуация, като създадем впечат­ление за движение, като използваме, да речем, течаща вода или предмети, които се развяват на вятъра. Каквато и представа да използваме, тя трябва да е значима за нас.

Това, което виждаме с очите си, трябва да ни нашепва и символичния си смисъл.багуа фън шуй

Ето защо най-подходящо е да използваме символи от собствената си култира и опит. Но каквато и представа да из­берем, тя не трябва да е в противоречие с елемента на посоката, в която работим, а напротив, трябва да го усилва.

Правене на кариера

Това понятие обобщава какво правим в живота си - каква е професията ни или какъв е пътят ни в живота. То също така включва нача­лото на нови проекти.

Сти­мулаторите включват: дви­жещи се образи, снимка на желаното - например на университет или рекламна брошура на компания, ако си търсим работа.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения