Жестове на въудушевлението


Размахване ръце в страни

Жестовете ни помагат да въодушевяваме хората с идеите си, но ни помагат и да се учим. Скорошно изследване на Чикагския университет установява, че студенти, които гледат професора по математика да прави замахващи жестове по време на час, били четири пъти по-склонни да използват същите жестове по време на теста и в резултат получавали значително повече верни резултати.

 

Жестове на въудушевлението

Учените твърдят, че свързването на жестовете с изнесената лекция служи да „циментира“ познанията, пред­назначени за учениците. Ефектът може да бъде приложен почти към всяка ситуация на инструктаж, независимо дали учите детето си да чете, или обяснявате качествата на продукт пред група потенциални клиенти.

Ефекта на размахани ръце в страни

Тези жестове са най-ефикасни, когато се използват да подчертаят опре­делен смисъл и най-вече съгласие с казаното. Този жест може да означава: „Това засяга мен“ или да е един по-категоричен начин да се каже: „Аз поемам отговор­ността за това“.

Енергията и ясно изразеното движение на замахване в този жест подчертават степента на страст у говорещия, а така също и пред­ставата му за важност на събитието, което се обсъжда. Когато жестовете не съвпадат с думите ни помагат да определим дали някой не казва истината. Един политик, когото наскоро анализирах, говореше за разходите по войната в Ирак и дали вярва, че си е струвало. Той започна със следното: „Много важно е, че правим това“, при което ръцете му бяха доста близко една до друга. След това продължи: „Не че е кой знае какво“ и ръцете му се разтвориха широко. Когато човек избутва дланите си напред, той казва: „Това не е мой проблем".

Така че неговите жестове директно си противоречаха с онова, което произнасяше, като в същото време пространството между ръцете му ни говореше съвсем ясно колко голям или малък е за него резултатът. Може да забележите това несъвпадение, когато някой преднамерено е решил да ви подведе: „О, да, получих голямо повишение тази година“.

Дистанцията между дланите на един човек при замахващ жест казва до каква степен той приема за важно събитието, което описва.Очевидно е, че говорещият смята, че е бил измамен, но е пре­калено горд, за да говори за това - той оставя ръцете си да говорят!размахване на ръце

Хубаво е да  се фокусирате  върху подходящите жестове. Когато изричаме лъжи, мислим си, че сме много убедителни, но посто­янно правим грешки чрез езика на тялото, които ни издават.

Когато се фокусираме върху прикриването на емоциите на лицето, предизвикани от определена ситуация, ние не изразходваме чак толкова много енер­гия да мислим за останалото - невербалните сигнали - и както можете да видите тук, те се изплъзват съвсем естествено и лесно. За да предотвратите това, първият ми съвет е, разбира се, да бъдете честни!

Въздържанието е единственият начин да избегнете последици­те от лъжата. Ако не можете да си помогнете, поне се опитайте да сдържате жес­товете си, ограничете ги до областта под раменете и над линията на бедрата. По този начин ако изречете лъжа, един неподходящ жест ще бъде по-сдържан и по-малко очевиден.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения