Превантивните мерки спестяват разходи на здравната каса


Може ли чрез превантивни мерки да се спестят разходи на здравната система

Това предположение още не е доказано, но то се изтъква непрекъснато, тъй като добре се вписва в нашата нагласа и отношение към живота и съзнателното отношение към здравето.

Превантивните мерки  спестяват разходи на здравната  каса

През 2006 година в Германия са изразходвани приблизително 135 милиарда евро от средствата на здравните каси.

Разходите за нехронични заболявания възлизали на приблизително 35 милиарда евро.

Колко ще струват превантивните мерки за здравеопазване

Според преценката на експертния съвет по въпросите на здравеопазването една трета от тези разходи са могли да бъдат спестени чрез целенасочени превантивни мерки.

лекарите и здравната касаВ едно изследване от 1999 година обаче се казва също, че при такива оценки не се вземат подвнимание други разходи, като например разходите, направени вследствие на нарасналата продължителност на живота или за други болести.

Струва ли си да се харчат парите на данъкоплатците

Поради тази причина повечето експерти са на мнение, че  програмите за здравна превенция в краткосрочен и средносрочен план не водят до спестяване на средства, а биха стрували дори повече.лекари срещу здравната каса

Тъй като превантивните мерки на първо време изискват инвестиции: превантивната работа в здравеопазването струва пари.

Допълнителните разходи възникват вследствие на нарасналата продължителност на живота и на свързваните с това покачващи се разходи за лечение в късна възраст.

Красива илюзия е предположението, че здравната превенция  води до по-добро здраве и поради това като цяло била по-евтина за обществото.

Още не е ясно как по-добрата превантивна работа в дългосрочен план ще  повлияе върху разходите в здравеопазването.

Най-евтино на обществото излизат хората, които за дълго време успяват да съхранят здравето си и после бързо умират.

Невероятно звучи, но математиката не греши...

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения