Ролята на огледалата в домът ви според Фън Шуй


Ролята на огледалата в домът ви според Фън Шуй

Огледалата във фън шуй са нещо като аспири­на и притежават много целебни ефекти. Те ви­наги трябва да отразяват нещо приятно за окото, като например красив пейзаж от градината, който ще внесе животворна енергия в дома  или някаква част от къщата.

Ролята на огледалата в домът ви според Фън Шуй

Когато поставяме огледало, за да „излекуваме“ дадена област, трябва са сме особено внимателни какво ще се отразява в него, защото проблемът може да възникне на друго място. Огледалата никога не бива да изкривяват или да отрязват лицето на човека, кой­то се оглежда, тъй като това символично изкривява или се откъсва от неговата енергия.

Те тряб­ва да пазят енергията на отразения образ.Огледалата са много полезни в малки помещения, тъй като чрез отражението увеличават двойно стаята. Не ги окачвайте срещу врата или прозорец, тъй като те връщат чи обратно и не допускат потока енергия да влезе в дома.

Две  огледала едно срещу друго внасят безпокойство и не се препоръчват.Други предмети с отразителна способност могат да се използват по същия начин като огледалата - например полирана до бля­сък врата, метални съдове, стъклени купи и блестящи повърхности.жена гледа в огледало

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ И КАКВО ДА НЕ СЕ ПРАВИ С ОГЛЕДАЛАТА

Поставяйте огледалата в рамки.

 • Почиствайте ги редовно.
 • Махайте ги, ако се счупят.

Избирайте огледала, в които можете да се огледате изцяло.

 • Не поставяйте огледала едно срещу друго.
 • Не слагайте огледало срещу леглото.
 • Не слагайте огледало срещу врата.
 • Не поставяйте огледало точно срещу прозорец.
 • Огледалата багуа не бива да се поставят вътре в къщата.

Неправилни пространства. Там, където част от дома „липсва“, тоест жилището има неправилна форма, огледалата могат да бъдат използвани ефективно, за да създадат липсващото пространство и да направят формата на дома правилна.

Зони на застой. Използвайте огледала в тъмни ъгли и завиващи коридори, за да помогне­те на чи да се движи в тези неблагоприятни места.

Дълги коридори. В дългите коридори чи се движи много бързо. Огледалата предлагат начин движението на енергията да бъде забавено. Поставете няколко огледала, така че да отразяват красиви картини, окачени на противоположната стена.

Пречупващи огледала.

голямо огледало на станатаТакива огледала се използват във фън шуй, за да отклонят твърде бързо движещата се чи или неблагоприятни влияния от външната среда - напри­мер ъгли на съседни сгради, телеграфни стълбове или дървета, които доми­нират и закриват фасадата на къщата. Те също така отблъскват нежела­ните въздействия във вътрешността, но тъй като изкривяват образа, поставете ги на място, където хора няма да се оглеждат в тях.

Огледало ба гуа.

Огледалата багуа са предназначени да защи­тят дома от лошите енергии, които могат да атакуват обитателите. Често могат да се ви­дят от външната страна на китайските къщи и магазини. Поставят се над вратата, за да отб­лъснат отрицателната енергия - остри ъгли, ви­соки обекти и други неблагоприятни фактори. Огледалата багуа представят цикъла на ин енер­гията и никога не бива да се поставят вътре в къщата, тъй като могат да наранят енергията на хората, които живеят там.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

 • Приятели
 • Полезни сайтове
 • Приятели
 • Friends
 • Friends
 • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения