Ролята на гредите според Фън Шуй


Ролята на гредите според Фън Шуй

Гредите не се препоръчват във фън шуй, особе­но ако са над легло, печка, бюро, тъй като потис­кат енергията на хората, живеещи под тях. Все пак пропорциите са от съществено значение. В приспособените за къщи плевници и в особено мо­дерните днес домове в екостил таваните са мно­го високи и дори гредите да се виждат, те не съз­дават впечатление, че притискат пространство­то и сякаш ще паднат върху обитателите.

Ролята на гредите според Фън Шуй

Тъкмо напротив, но когато хората и малките по размер мебели са в обширно пространство, това ги зат­руднява да уловят чи, чийто поток преминава около тях.

Така или иначе, гредите в една стандартна къща имат тенденцията да потискат потока на чи в стаята , особено ако хората са избрали неподходящи места за сядане точно под тях.

По този начин, дори само ако стоим на масата за  хранене, бюрото или леглото ни, можем да си създадем проблеми.Мнозина си мечтаят да притежават селска къ­щичка, с градина с рози пред вратата, огнище и старинни дървени греди.

Ценни съвети за разположението на мебелите според Фън Шуй

Много често гредите се боядисват в черно, така че да изпъкват, но когато са строени подобни старинни селски къщи, едва ли оригиналният им цвят е бил такъв.

По същия начин градените от камък къщи с времето са сменили бледия цвят на варовика с тютюневокафяво, а светлите дъбови греди са поели дима от огнището и са придобили характерния цвят на старо дърво.

Ролята на гредите в интериора на стаята-Фън Шуй

Модата за вътрешното обзавеждане се променя и днес вече е прието гре­дите да се боядисват в същия цвят като тавана, което е добро решение, особено за стаи с ниски тавани.греди в таванско помещение

Друг начин да се намали вредното въздействие на гредите е да се поста­вят осветителни тела под тях, които създават илюзията, че гредите се отдръпват нагоре. Малки, боядисани в светли цветове висящи украшения също олекотяват въздействието на гредата. Но не увесвайте големи, теж­ки или в тъмни тонове предмети на гредите, как­то и нищо, което събира прах.

Окачените тавани са подходящи за закрепване на греди - те могат да бъдат от обикновения тип или с вградени светлини в тях. В големи помещения, като ресто­ранти, гредите сполучливо могат да се облепят с огледала, но това решение не е подходящо за пове­чето домове.

Муселин или друга материя може да ги скрие, но платовете събират много прах и ще предизвикат задържане на чи, поради което тряб­ва да се перат често.

Една традиционна мярка е провесването на бамбукови пръчки с копринени червени панделки от гредата, за да създадат благоприятна осмоъгълна форма. Смята се, че кръс­тосани греди над леглото разболяват този, който спи в него, особено в мястото на пресичането им.

Греда, която минава по цялата дължина на леглото може да предизвика разрив между съпрузите, кои­то спят там. Когато гредите са разположени над печка или над масата в трапезарията, се смята, че могат да пречат на благосъстоянието и късме­та на семейството.

Ако са над бюро, ще попречат на творческото мислене на човека, който работи там, а дори могат да причинят депресия. Не се препоръчва да се спи или да се седи под греда.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения