Как да избегнем скосените ръбове според Фън Шуй


Как да избегнем скосените ръбове според Фън Шуй

Скосени стениТози проблем е станал обичаен за семейства, които обитават малки къщи. Те често превръ­щат таванските помещения в допълнителни стаи. Обикновено таванските стаи стават спални за децата или се приспособяват за дома­шен кабинет.

Как да избегнем скосените ръбове според Фън Шуй

Да се спи или да се работи под ско­сен таван и стени, потиска личната чи енергия и в тези помещения човек не може да си почине на­пълно, докато спи, нито да бъде пълноценен в ра­ботата си, тъй като там творческите процеси не са стимулирани.

Наклонените тавани създа­ват и видим дисбаланс в помещението.

Огледала и лампи могат да помогнат за илюзорното изпра­вяне на кривините, цветовете също могат да по­могнат в това отношение.

Такива стаи е добре да бъдат използвани за игри или за упражнява­не на някакво хоби, или за друга дейност, коя­то е временна.

За предпочитане е да имате малка стаич­ка с правилна форма, отколкото по-голяма със скосени стени. Ед­но възможно решение е да направите в скосе­ните участъци вградени шкафове. Преуст­ройте по възможност капандурите, така че от тях да се вижда повече от късче небе.

ПОТОКЪТ НА ЧИ В ДНЕВНАТА

Тези столове трябва да се преместят, тъй като ъглите на камината изпращат„отровни стрели“ към хората, които седят скосени сводоветам.Ръбовете на тези шкафове ще безпокоят всеки, който сяда до тях, освен ако не бъдат омекотени с поставянето на растения.

Кръглата масичка с растение или лампа върху нея ще подпомогне преминаването на чи край този тъмен ъгъл.Ръбовете на тази колона ще насочват «отровни стрели” към човека, седнал на стола в близост.

Столът трябва да бъде преместен или ръбът на колоната да бъде омекотен по ня­какъв начин.

Този, който избере това място, ще бъде атаку­ван от ръба на колоната, така че е необходимо столът да се премести на безопасно разстоя­ние.Поставянето на осветително тяло в този ъгъл ще увеличи енергията.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения