Фън шуй позиции в обзавеждането на дома ви


Фън шуй позиции в обзавеждането на дома ви

След като сте намерили подходящото място за жилището си и сте се уверили, че къщата ви гледа в благоприятната посока, необходимо е да на­сочите вниманието си към интериора.

Фън шуй позиции в обзавеждането на дома ви

ВЪТРЕШНОСТТА НА ДОМА

Дори ако външната среда около дома ви е далеч от съвършенството, можете да увеличите благоприятното въз­действие на вътрешната, като обзаведете жилището си по подходящ на­чин.

С помощта на фън шуй можете да откроите отделни места в дома, ко­ето ще внесе повече успех и в определени страни от живота ви като цяло.

БЛАГОПРИЯТНИ ПОЗИЦИИ

След като сме избрали подходящият квартал, където да живеем, желателно е къщата да бъде ориентирана в благоприятната според фън шуй посока, така че тя да подкрепя обитателите.

Посоката към която е обърната входната ви врата е началната точка за позициониране вътре в дома.фън шуй позиция на легло

Хората , които се чувстват добре на изток, трябва да изберат къща, която гледа в тази посока, а тези които западното изложение е по-благоприятно трябва да изберат обърнатата на запад фасада. Много вероятно е в едно семейство хората да принадлежат на различни групи.

Някои от тях ще се чувстват удобно в дома, докато другите трябва да изберат стая, гледаща към тяхната посока или поне да поставят леглото си и стола в благоприятното за тях направление.

Определете магическото си число и ще знаете как да подредите дома си за да е в съответсвие  с подходящата за вас посока.

Леглата трябва да се ориентират така, че мястото за главата да сочи в една от четерите благоприятни посоки. По същият начин столът, който сядате, трябва също да е обърнат в благоприятното за вас направление.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения