Акроним ли е съкращението ,,pom”?


Акроним ли е съкращението ,,pom”?

Повечето от изброените възможности могат лесно да се отхвърлят, защото преставляват акроними.

Акроним ли е  съкращението ,,pom”?

Етимолозите по необясними причини много обичат акронимите, с които обясняват възникванто на имената, но това почти никога не е вярно.

По-обяснима е любовта към акронимите на военните-те започват да ги употребяват още през Първата световна война, но през Втората употребата им става масова.

Какво означава съкращението “POM”?

А)пристанище мелбърн (porn of Melbourne)

Б) затворник на Нейно Величество (prisoner of Her Majesty)akronim

В)Затворник от Майка Англия (prisoner of Old Mother England)

Г)имиграционно разрешително (permit of migration)

Д)нар (pomegranate).

Почти няма примери за думи, произлезли от акроними преди 1900г. Всъщност самата дума ,,акроним” е възникнала през 1943г.Ще се отнася до ,,pom”, най-големите автортети се съгласяват, че то е съкращение на ,,pomegranate”.

Кога се използват акронимите в речта

Д. Лаурънс пише в астралийския си роман ,,Кенгуру” от 1923г.: ,,Pommy верроятно е съкращение от ,,pomegranate”.

За една страна, където римуването е от голямо значение, естествената рима на ,,pommygranete” (както най-често се произнася) с immigrant не може да се пренебрегне.sakrashteniq

Освен това новодошлите имигранти  се познавали по кръглите си червени бузи през пътвите си няколко месеца, преди ,,кръвта им да изтънее”. Така ни казаха”.Терминът се среща за пръв път през 1916г., което предполага, че е създаден  в края на 19 век, а не по времето на първите кораби с каторжници.

Майкъл Киниън в романа си ,,Ляв борд на отиване, десен борд на връщане” от 2000г. също приема съкращението от ,,pomegranate”, като цитира увода към книгата ,,Помитата или новите хора в Австралия” от 1920г.По-старото название на имигрантите ,,Джими Грант” станало ,,Поми Грант”, вероятно отразявайки факта, че безмилостното австралийско слънце правело кожата на новопристигналите ,,червена като нар”.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения