Продължтелността на живота през последното столетие


Продължтелността на живота през 20 век

Продължтелността на живота през 20 век се е увеличила най-вече поради въвеждането на антибиотиците.

Продължтелността на живота през последното столетие

     Антибиотиците винаги се споменават сред големите постижения на медицината. Това е вярно, но за очевидното нарастване на продължителността на живота в западните страни и много други части на света през 20 век много повече са допринесли други фактори, като подобряването на хигиената.

Как се определя продължителността на живота за дадена страна

Тази нагласа може да се обясни със забавянето във времето. През втората половина на 19 век изследователи като Робърт Кох и Луисman_women_hands-life Пастъор открили многобройни микроорганизми и скоро след това предложили съответни мерки за борбата с тях.

Били създадени институти по хигиената най-вече  между 1890 и 1930 година. В големите градове като Берлин била изградена канализация, а в болниците и в частите домакинства се обръщало все повече внимание върху мерките за дезинфекция.

Има ли увеличение на продължителността на живота през 21 век

Освен това въвеждането на хладилници и фризери довело до по-ниска смъртност от консумирането на развалени хранителни продукти. Но докато се усети въздействието на тези нововъведения върху man_women_rise_handsподължителността на живота, хората трябвало да достигнат определена възраст. Това се е случило в годините след 1950г.

През 1940-те и 1950-те години са открили повечето антибиотици и са се наложили при клиничните тестове.

Така ,,забавеният” ефект от по-добрата хигиена започва да се приписва на новите лекарства.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения