Кое е най-шумното животно в океана?


Кое е най-шумното животно в океана?

Скаридите.

Макар, че сините китове издават най-силните звуци на едно отделно животно, както в океана така и на сушата, най-силният естествен шум се създава от скаридите.

Звукът, издаван от стадо скариди, е единственият естествен звук, който може да заглуши сонара на подводница и да проглуши ушите на сонарните оператори. Когато си под слоя от скариди, не можеш да чуеш нищо, клоето става над него. Единственият начин е да се издигне мачта през този слой.

Кое е най-шумното животно в океана?

Колективният шум, издаван от скаридите, достига оглушителните 246 децибела, което, дори като се отчете пет пъти по-голяма скорост на звука във водата, отговаря на 160 децибела във въздуха. Това е доста повече от шума на излиташ реактивен самолет (140 децибела) и е над прага за болка на човешкото ухо.

Най-голям шум на животно

Шумът се предизвиква от трилиони скариди, които щракат едновременно с единствената си несъразмерна голяма щипка. Щракащите скариди, ракообразни от семействата Alpheus и Synalpheus, живеят в плитките субтропични и тропически води.shrimp-picture

Но има и нещо още по-интересно. Снимки със свръхбързи камери при 40 000 кадъра в секундата са разкрили, че шумът се получава 700 микросекунди след самото щракване.

Колко децибела е наи-големият шум издаван от животно

Това е защото шумът се предизвиква от образуваните мехурчета, а не от самото щракване на щипката. Физиците наричат това явление кавитация.

shrimp-picture-waterПроцесът протича така. Една малка издатина от едната страна на щипката пасва точно със съответна вдлъбнатина от другата страна.

Щипката се затваря толкова бързо, че се изхвърля струя вода със скорост от почти 100 км/ч, достатъчно бързо, за да се създадат завихрания и малки мехурчета от водна пара.

Когато водата се забави обрано и се възстанови нормалкото налягане, мехурчетата бързо се свиват, като при това се отделя голяма топлина, чува се силно пукане и се излъчва светлина, едно много рядко явление, наречено сонолуминесценция, при което звукът генерира светлина.

 

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения