Начини за флиртуване с честотата на мигане с очи


Начини за флиртуване с честотата на мигане с очи

Повечето от нас изпитват необходимост да мигат най-малко шест до десет пъти на минута, за да овлажняват очните си ябълки и за да пред­пазват очите си от залепване, но тази честота може да се увеличи до сто пъти в минута, когато сте под стрес. Един изследовател открива, че когато президентът Клинтън е бил питан за това дали е употребявал дрога като тийнейджър по време на президентски дебат, скоростта му на мигане, която е била в началото на дебата около 43 мигания в мину­та, нараства до 117.

Начини за флиртуване с честотата на мигане с очи

Често се случва да забележим, че някой мига много, когато лъже или е разтревожен. Притиснат от необходимостта да отговаря на неприятен въпрос, човек повишава скоростта на мисловния си процес и в резултат на това - скоростта на мигане. Когато сте дълбоко концентрирани или сте втренчени, броят на миганията се забавя до 2-3 пъти в минута.

Как да следим отклонението от нормалната скорост на мигане?

 Въпреки, че може да ни се иска да контролираме мигането си по време на голям стрес, съзнателният опит само влошава нещата. Много по-добре е да се научим да отпускаме цялото тяло по време на напрегнати моменти. Когато сте по-релаксирани, тялото ви няма да задейства автоматичния процес, който повишава броя на миганията.

Различни начини на мигане на очите

Един от начините мигането да се използва съзнателно, може да бъде когато се флиртува: трепкайте с мигли бързо, докато свеждате глава надо­лу, примерно за да отпиете от сламката. (Да, може да ви се струва старомодно, но хората още изпускат салфетки, а това не е по-малко старо, нали?)

Ето някои стратегии да изглеждаме заинтригувани по време на скучно събрание:смигане с очи

Събранието продължава дълго? Когато искате да изглеждате заинт­ригувани, докато съзнанието ви витае някъде другаде, опитайте след­ното: няма да получите повишение за убедителното си представяне, но поне ще останете будни.

 1. Наклонете глава надясно. Помислете за кучето си - когато му говорите, то накланя глава. Това е покорен жест, който ви каз­ва: „Аз се интересувам от това, което ми казваш. Слушам те." Скорошно изследване твърди, че когато накланяте глава на­дясно, хората ви възприемат като по-надеждни, а когато на­клоните глава наляво - като по-привлекателни.
 2. Отвреме навреме се усмихвайте на човека, който говори. Виж­те, знам, че е трудно да се прави, но иначе погледът ви ще из­глежда изцъклен въпреки зрителния контакт.
 3. Мигайте. Освен изцъкления поглед, когато скучаем ние често спираме да мигаме и втренчваме очи, за да изглежда отстра­ни сякаш сме заинтригувани. Опитайте да мигате по петнайсе­тина пъти в минута, това е нормалното за нескучаещ човек. (Ску­чаещият мига средно пет до десет пъти.)
 4. Кимайте в съгласие, не бездействайте. Само че внимавайте на какво кимате. Да не стане така, че да кимате, когато шефът ви казва: „А, да, за такова нещо могат да ме дадат под съд."
 5. Размърдвайте отвреме навреме тялото си. Ако сте се уморили да изпълнявате горните съвети и усещате, че задремвате, изправете цялото си тяло и заемете друга поза. Това движение ще ви разсъ­ни и ще ви помогне да насочите обратно вниманието си към четя­щия. А мигновеното разсейване на вниманието на околните не може да се сравни с онова, което би се случило, ако захъркате.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

 • Приятели
 • Полезни сайтове
 • Приятели
 • Friends
 • Friends
 • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения