Медикаменти срещу аритмия на сърцето


Медикаменти срещу аритмия на сърцето

През 1986 г. флекаинидът бил разрешен от Службата за медикаменти, наистина с указанието, че може да предизвика камерни аритмии, и с пре­поръка лечението да се ограничи върху онези пациенти, при които предимствата безспорно са повече от недостатъците.

Медикаменти срещу аритмия на сърцето

Тези предупреждения не смутили никого - нито лекари, ни­то представители на фармацевтичната промишленост. Само за две години флекаинидът бил предписван 50 процента по- често, като броят на рецептите достигнал 57 000 на месец. На­истина сред лекарското съсловие от време на време имало скептични гласове, че с медикамента не са проведени двойни независими изследвания с група за сравнение, както е обичайната практика при въвеждане на ново лекарство.

Висока смъртност от аритмия на сърцето в САЩ

Едва сравнително по-късно започнало голямо изследване под ръководството на Американския институт по здравеопазване относно намаляване на смъртността при лечение с флекаинид, енкаинид  или морицин в сравнение с група, приемаща плацебо.През юни 1987 г. в така нареченото изследване CAST в САЩ, Канада и Швеция били включени първите пациенти със сърдечни оплаквания.

Лекарства потискащи камерните арит­мии на сърцето

През април 1989 г. изследването било прекратено, цели три години по-рано от планираното, тъй като два от трите медикамента за регулиране на сърдечния ритъм се оказали вредни. В групата, приемаща флекаинид или енкаинид, починали двойно повече хора в сравнение с контролната група.проблеми със сърцето

Тези медикаменти наистина потискали камерните арит­мии, но това в никакъв случай не водело до намаляване на смъртните случаи, а дори напротив.Този медицински скандал, значителен както в количестве­но, така и в качествено отношение, предизвикал учудващо слаба реакция в САЩ и другите страни. Около 200 000 паци­енти в САЩ вземали флекаинид или енкаинид в края на 80-те години.

И най-предпазливите изчисления биха показали поне 5 000 смъртни случая годишно, дължащи се на лечение с тези медикаменти. Ако се добавят и другите лекарства против аритмия от клас I, годишният брой на починалите би стигнал десетки хиляди. Тук трябва да се добавят смъртните случаи и в другите развити страни, които така и не са взети предвид.Журналистът Томас Мор, написал увлекателна статия за този скандал през 1995 г., преценил, че по света са загинали повече хора вследствие на лечение с медикаменти против аритмия от клас C отколкото през войната във Виетнам.

сърдечна кризаИзследването CAST през 1989 г. било все пак продължено като CAST-II. Тогава действието на смятания за безобиден морицин било сравнено с това на плацебо. Въпреки че изслед­ването не било довършено, морицинът бил разрешен от Служ­бата за медикаменти през 1990 г. за пациенти с „животозастрашаваща аритмия". В много специализирани списания била на­правена реклама на „ефективния и безопасен" медикамент.

Но и в този случай краят бил бърз и неочакван. CAST II имал същата съдба като CAST I: изследването било прекрате­но предсрочно, тъй като в изследваната група пациенти била наблюдавана висока смъртност. Краткото заключение на учас­тващите учени, омаловажаващо резултатите до неузнаваемост, обявило, че CAST I и CAST II показват как потискането на аритмията на сърдечната камера „не води до по-нисък процент на смъртни случаи". Медийният отзвук в САЩ по това заклю­чение бил учудващо слаб. Няколко списания съобщили, че в хиляди „единични случаи" се стигнало до смърт.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела
  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения