Амалгамата не предизвиква болести


Амалгамата не предизвиква болести

Преките въздействия на амалгамата върху човешкото здраве са крайно оспорвани до ден днешен. Някои хора твърдят, че живакът в пломбите предизвикал при тях болести.

Амалгамата не предизвиква болести

Въпреки това досега не е получено еднозначно доказателство за причината на заболяването. Битува и мнението, че страхът от амалгамата представлява истерия, от която са облагодетелствани единствено зъболекарите. Установено е, че хората започват да се тревожат от средата на 1990-те години от съдържащия се в пломбите живак.

Тъй като 50 до 60 милиона германци имат амалгамни пломби, страхът от евнтуални вредни последици не бива да се подценява. Учени от Централния институт задушевно здраве в Манхайм направили анкета в края на 90-те години сред около 800 доброволци дали имат съмнения относно вредата от пломби, съдържащи amalgama-teeth-manамалгама. Само 40 процента от запитаните били на мнение, че пломбите наистина са безвредни.

Останалите 60 процента смятали, че здравето им е леко застрашено (40 процента) или дори в значителна степен застрашено (20 процента) от материала в пломбите. Ако тази цифра се съпостави с броя на хората с амалгама в Германия, това би означавало, че около десет милиона живеят с голям страх от страничните въздействия на пломбите.amalgama-teeth-obturacion

Изследваните лица, изпитващи страх от метала по зъбите си, имали и различни оплаквания, въпреки че при тях не било открита органична причина. Изследваните лица, които не се притеснявали от амалгамата, посочили значително по-малко симптоми.

При последващи прегледи се оказало, че двете групи, въпреки различната симптоматика, са показали сходна-и в действителност доста ниска-концентрация на живак в кръвта и урината. Броят на посочените оплаквания освен това нямал никаква връзка с повишени стойности на живака.

Следователно амалгамата явно е само оправдание. Изследваните лица са търсили обяснение за оплакваниятаси, а металът по зъбите е подходящ източник на страх, макар и до днес да не е получено окончателно доказателство, че той уврежда здравето.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения