На колко години е Луната?


Как да определим възрастта на Луната

Данните от  сондите на НАСА  показват, че историята на Луната може да се окаже доста  по-сложна, отколкото по-рано учените смятаха, съобщава  ScienceNews. Две работни групи от учени изследва химическия състав на лунната повърхност, а третата направи  първият всеобхватен каталог на кратерите. Между другото, проучването потвърди някои теории за миналото на Луната зададе целите  определени за бъдещи изследвания.

На колко години е Луната?

Една от причините за интереса на учени за проучване на кратерите е възможността за използване на тяхната плътност и  определяне  възрастта на лунната повърхност.

Като цяло, по-малък брой кратери показва по-млада възраст, тъй като метеоритите имат по-малко време, за да попаднат в този регион. С помощта на радиологическото  датиране на пробите  донесени от мисиите  Аполо учените свързват плътноста на кратерите и възраста на някои области на Луната.

Сложността на този метод е, че новите  метеорити унищожат следите от по-старите, което прави невъзможно да се определи  броя на кратерите.

За да се намалят до минимум грешките се използват   топографски измервания с висока резолюция на лунните  кратери,  каталогизират се  и се  сравняват  с теоретичните модели на тяхното взаимодействие. Резултатите са били едентични  на две места на лунната повърхност, което означава, че те могат да бъдат най-старите региони на Луната. Ето защо, тяхното проучване може да даде много нова информация за историята на Луната.

Нови най-точни сведения за Луната

Изследването също така потвърди  резултатите от едно друго проучване, проведено по-рано от учените, в което,  Луната и другите обекти в Слънчевата система са изложени на въздействието на две отделни групи  астероиди. Има доста  кварц на Луната,  което показва наличието на вулканизъм в миналото.

Според  друга  теория, спътникът е създаден в резултат на ядрени реакции вътре в нашата планета, което е довело до експлозия и освобождаването на огромни маси от материя в космоса. Учените вярват, че по време на формирането на Земята протопланетен  облак от тежки радиоактивни елементи като уран и торий са съсредоточени по протежение на екватора.

В момента, когато теглото им надвишава критичното ниво, започва ядрена верижна реакция, и под повърхността на Земята се е образувал геореактор. В резултат на ядрена експлозия веществото, от недрата на планетата е било изхвърлено в пространството и постепенно се формирал спътника ни.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения