Кога и как да се усмихваме - бързи и бавни усмивки


Кога и как да се усмихваме - бързи и бавни усмивки

Да си „бърз на усмивки“ не винаги е нещо хубаво. Нови изследвания разкриват, че бързите усмивки, онези които - хоп! - проблясват върху лицето биват възприемани като много по-неискре ни, в сравнение с бавните усмивки, особено от жените. И обратно; как­то мъжете, така и жените тълкуват бавната усмивка - онази, която от­нема безкрайната половин секунда, за да се появи - като много по-искрена и по-флиртуваща в същото време.

Кога и как да се усмихваме - бързи и бавни усмивки

Понякога хората бързат да се усмихнат, защото са направили нещо нередно. Когато попитам сина си какво имат за домашно и той мигом блесне насреща ми с широка нервна усмивка, аз вече знам, че пак си е забравил тетрадката в училище. Спипах те! Тази негова усмивка дейст­ва като защитен механизъм („Аз съм още малък, мамо, пожали ме!“).

Как да различим фалшивите, изкуствени и бързи усмивки?

Понякога бързата  усмивка е само отбиване на общественото задължение от някой, който се кани да кривне от правия път.Над какво да работим: Преднамерено бавните усмивки. Изследва­нето, споменато по-горе, показва също, че бавните усмивки ви правят да изглеждате по-привлекателни и внушаващи повече доверие.

Момче­та, непременно обърнете внимание на този резултат от изследването, ако ще се срещате с момиче за пръв път! Пусната както трябва, бавната усмивка идва да представи вашия мисловен процес постепенно, което създава у момичето, на което се усмихвате, усещането че е била всест­ранно и изчерпателно оценена - и категорично сметната за страхотна („Ти ме харесваш, ти наистина ме харесваш!“).жени се усмихват

Някои изследователи твърдят, че докато усмивките на мъжете по принцип се възприемат като искрени и флиртуващи, то женските ус­мивки минават по-скоро за лицемерни, дори откровено фалшиви. Из­следователите смятат, че това предубеждение съществува заради очак­ванията на хората жените да се усмихват непрекъснато - сякаш „по ус­ловие“ така сме програмирани - и следователно няма начин да сме ис­крени през цялото време...

Така че, дами, ние сме в нещо като „Пара­граф 22“:

ако се усмихваш твърде малко, рискуваш да те сметнат за депресирана. Ако се усмихваш твърде много... има опасност да ти леп­нат етикета „лекомислена“, или направо „глупава“. Което не е честно - в края на краищата имаш право да си щастлива през цялото време! Но има разлика между усмивка в подходящия момент - когато искаш да покажеш, че си щастлива - и това да се хилиш непрекъснато.Какво да следим: Собственото ви предубеждение срещу перманент­но  ухиления.

Понякога се чувстваме неловко между хора, които се ус­михват през цялото време, защото няма как да преценим искреността им. Ако искате да проверите искреността на тази усмивка, повдигнете някоя наистина отвратителна тема и вижте как човекът ще реагира. Ако продължава да се усмихва по време на обсъждането, възможно е да има дисоциативно разстройство, което го държи изолиран от истински­те му чувства. Макар тази усмивка да е весела, тя не е от вида „щастие“, към което трябва да се стремите.Над какво да работим: Сериозното ви социално лице.

Ако се обвинява­те, че сте от перманентно ухилените, необходимо е да развиете сериозно лице, което да демонстрирате в подходящия момент. Това става по същия начин, както когато развивате социална усмивка. Когато сте на общест­вено място и чувствате, че прекалявате с усмивките, прехапете устната си  това ще ви помогне да промените изражението си в неутрално.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела

  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения